Steg 1 REKLAM

10% REKLAM Inte mer

10% eller ett av tio inlägg bör vara reklam.

Använd en säljande bild, tala om vad priset på varan eller tjänsten är men gör det gärna i text och inte som text i bild.

 

Lägg inte text på bilden till vänster

 

Facebook tycker inte om när man lägger in text i bilden och rankar automatiskt ner inlägg med sådana bilder.

TYDLIG köpmöjlighet

Var tydlig med hur man beställer eller var man köper din produkt.

  • Läka till din hemsida (direkt till den plats där man köper din produkt)
  • Kan man bara köpa i fysisk butik, var tydlig med adressen.
  • Ska man ringa eller maila se till att detta tydligt framgår.

Använd taggar

Använd gärna # i slutet av ditt inlägg. Tre taggar  är lagom många.

  • Tagga gärna ditt företagsnamn.
  • Tagga din ort om det är relevant.
  • Använd geotagg – Facebook låter dig lägga till en plats, gör det!
  • Tagga även produkten om du har en butik ansluten till din Facebooksida.

Fråga

Hur många % av det totala antalet inlägg på din Facebooksida bör vara ren reklam?

Du måste svarar rätt på frågan för att komma vidare.

INstruktöret

Vi som skapat kursen

Sara Idenfors

Sociala Medier

Christopher Butler

Journalist