Direktreklam

Hur når man ut till ett speciellt område, kanske till och med till en speciell grupp i ett speciellt geografiskt område? DR – Direktreklam – utdelat i brevlådan är ett mycket effektivt sätt! Visste Du att det är möjligt att t.ex nå alla chefer på företag i...

Facebook ändrar reglerna

Facebook har ändrat sina regler för tävlingar! Det är nu OK att skapa tävlingar direkt i den egna tidslinjen. Man får använda likes som röstningsverktyg och man får också t.ex. be användare hitta på ett nytt produktnamn. Det man INTE får göra är att kräva att man ska...