Facebook ändrar reglerna

Facebook har ändrat sina regler för tävlingar! Det är nu OK att skapa tävlingar direkt i den egna tidslinjen. Man får använda likes som röstningsverktyg och man får också t.ex. be användare hitta på ett nytt produktnamn. Det man INTE får göra är att kräva att man ska...

Mätar du sönder dina dagar?

Dagens marknadsförings-visdom ”Efterforskning går ofta för långt när det gäller att mäta ovidkommande saker inklusive människors åsikter om reklamen eller deras minne av den istället för deras åtgärder som ett resultat av den.” Från boken: Beyond...