Broschyrer

En broschyr kan vara i stort sett all reklam i pappersform, som är mer påkostad än ett flygblad. En broschyr kan göras för platser, evenemang, hotell, produkter, tjänster, med mera.
Direktreklam och mässor är vanliga distributionssätt för att introducera en produkt eller tjänst men en broschyr är mycket bra att ha som basinformation från företaget.

Inom den grafiska branschen skiljer vi mellan produkttyperna broschyr och folder. Den senare består av ett tryckark, som tryckts på båda sidor och vikts till fyra, sex eller åtta sidor (ibland mer).
Behöver Du en folder eller broschyr är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.
Vi hjälper till med allt från idé, text, bild och produktion till bokning av distribution. Broschyrer och foldrar kan göras i stora upplagor där varje exemplar får en mycket låg kostnad till mycket små upplagor, faktiskt ner till 10st. Den totala kostnaden blir då mycket låg.