DR & ODR

DR & ODR

En fördel med DR är att man ges stor kreativ frihet, det är bara priset och fantasin som sätter gränserna för vad som kan göras.

E-marknadsföring tar dock större och större plats och blir både mer effektiv och snyggare. Nu är det inte svårt att skilja spam från seriös reklam.
DR är dock ett bra komplement till en e-kampanj, de båda stödjer varandra fint om det görs på rätt sätt. Nedan finner Ni några exempel på DR.

folkes

DR_vaxel-1